Skoter

Kontakt uppgifter till Vemdalens Skoterklubb

ordförande
Per Edberg,  tel. 070-520 46 69
Kassör
Ewy Carlsson, tel. 073-042 45 50
Ledansvarig
Henrik Stensson, tel. 0703-74 11 74

Skoterklubbens hemsida